Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Základné školy, materské školy
publikované: 29.03.2016 - 17:09  //  aktualizácia: 08.12.2016 - 14:23  //  zobrazené: 5405

Základné školy v okrese Šaľa

Názov školy: Základná škola, Školská 1699/23,   951 31  Močenok

 

Školský rok :  2016/2017

Počet tried :  21

Počet žiakov : 389

Počet pedagogických zamestnancov :  28

Riaditeľ školy : Mgr. Eduard Lacko

Telefónny kontakt: 037/6552894

e-mail :  zsmocenok@zoznam.sk

Webové sídlo: www.zsmocenok.edupage.org

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou, Školská 373,

                        951 32   Horná Kráľová

 

Školský rok :  2016/2017

Počet tried :  11- ZŠ, 2- MŠ

Počet žiakov : 151- ZŠ, 52- MŠ

Počet pedagogických zamestnancov :  14- ZŠ, 6-MŠ

Riaditeľ školy : Mgr. Katarína Porhajašová

Telefónny kontakt: 037/7781241

e-mail :  rzshk@zshkralova.edu.sk

Webové sídlo: www.zseduhornakralova.edupage.org

 

 

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou Vlčany 1547,  925 84       Vlčany

 

Školský rok :  2016/2017

Počet tried :  10

Počet žiakov : 237

Počet pedagogických zamestnancov :  15

Riaditeľ školy : Mgr. Marian Varga

Telefónny kontakt: 031/7794083

e-mail :  zsvlcany@pobox.sk, vargamarian9@gmail.sk

Webové sídlo : www.zsvlcany.edupage.org 

 

Názov školy:   Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302,     925 71

 

Školský rok :  2016/2017

Počet tried :  12- ZŠ, 3- MŠ

Počet žiakov : 161- ZŠ, 70- MŠ

Počet pedagogických zamestnancov :  17-ZŠ, 6-MŠ

Riaditeľ školy : Mgr. Tatiana Srňáneková

Telefónny kontakt  ZŠ: 031/7781290

e-mail :  ztkladuf@zstrnovecnv.edu.sk, skolka@zstrnovecnv.sk

Webové sídlo : www.zstrnovecnv.edupage.org

logo:

Názov školy:   Základná škola Kráľová nad Váhom 72,  925 91

 

Školský rok :  2016/2017

Počet tried :  2

Počet žiakov : 26

Počet pedagogických zamestnancov :  3

Riaditeľ školy : Mgr. Jana Poláčeková

Telefónny kontakt: 0903/385 254

e-mail :  janapolacek@centrum.sk

Webové sídlo: https://kralovanadvahom322.edupage.org//

 

 

Názov školy: ZŠ s VJM –Alapiskola Tešedíkovo 974,  925 82

 

Školský rok :  2016/2017

Počet tried :  9

Počet žiakov : 128

Počet pedagogických zamestnancov :  14

Riaditeľ školy : Mgr. Jurásová Lívia

Telefónny kontakt: 031/7795 416

e-mail :  tesedikovo.zsvjm@gmail.com

Webové sídlo: www.alapiskolapered.sk

 

 

 

Názov školy:  Základná škola s materskou školou, Hájske 67, 951 33

 

Školský rok :  2016/2017

Počet tried :  10 ( z toho 1 špeciálna trieda )

Počet žiakov : 112

Počet pedagogických zamestnancov :  12- ZŠ, 3- MŠ

Riaditeľ školy : Mgr. Eva Štangová

Telefónny kontakt:  037/7819026, mobil : +421918994048

e-mail :  zsmshajske@gmail.com

Webové sídlo: www.zsmshajske.edupage.org

 

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským  - Alapiskola és Óvoda, Vlčany 1547, 925 84

 

Školský rok :  2016/2017

Počet tried :  10

Počet žiakov : 174

Počet pedagogických zamestnancov :  15

Riaditeľ školy : Mgr. Ildikó Keresztesi

Telefónny kontakt: 031/77 94 094

e-mail :  zssvjmvlcany@centrum.sk

Webové sídlo: www.sulifarkasd.sk

 

 

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou Selice, Školská 1003,

925 72

 

Školský rok:  2016/2017

Počet tried:  9

Počet žiakov: 130

Počet pedagogických zamestnancov:  12

Riaditeľ školy: Mgr. Viera Csubová

Telefónny kontakt: 031/779 2204

e-mail: slniecko@selicenet.sk

Webové sídlo: www.zsslc.edupage.org  

 

Názov školy: Základná škola Tešedíkovo, Školská 974, 925 82

 

Školský rok:  2016/2017

Počet tried:  10

Počet žiakov: 159

Počet pedagogických zamestnancov:  15

Riaditeľ školy: Mgr. Magdaléna Némethová

Telefónny kontakt: 031/ 779 5334

e-mail:  zakladnaskolatesedikovo@stonline.sk

Webové sídlo: www.zstesedikovo.edupage.org

 

Názov školy: Základná škola s VJM – Alapiskola  Diakovce, Školská 485,

                      925 81

 

Školský rok:  2016/2017

Počet tried:  9

Počet žiakov:  83

Počet pedagogických zamestnancov:  11

Riaditeľ školy: Mgr. Gabriela Bendeová

Telefónny kontakt: 031/ 771 2037

e-mail:  zs.diakovce@centrum.sk

Webové sídlo:www.mtnyadeaki.edupage.org

 

 

Názov školy: Základná škola Ágostona Pongrácza s VJM Neded,

                      Školská 964, 925 85

                      

Školský rok:  2016/2017

Počet tried:  9

Počet žiakov:  127

Počet pedagogických zamestnancov:  15

Riaditeľ školy: Mgr. Gabriela Krommelová

Telefónny kontakt: 0905 399 606

e-mail:  krommel@post.sk

 

 

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou L. Osztényiho s VJM,

                       Selice, Školská 1003, 925 72

 

Školský rok:  2016/2017

Počet tried:  9

Počet žiakov: 120

Počet pedagogických zamestnancov:  14

Riaditeľ školy: Mgr. Mikuláš Czanik

Telefónny kontakt: 031/ 779 2372

e-mail:  skola@zsmselice.edu.sk

Webové sídlo: www.zsmselice.edupage.org   

 

 

Názov školy: Základná škola s VJM Žihárec 2, 925 83

 

Školský rok:  2016/2017

Počet tried:  9

Počet žiakov: 109

Počet pedagogických zamestnancov:  16

Riaditeľ školy: Mgr. Adriana Žiačková

Telefónny kontakt: 031/ 779 8506

e-mail:  zesvjmeg@stonline.sk

 

Názov školy: Základná škola Diakovce, Školská 485, 925 81

 

Školský rok:  2016/2017

Počet tried:  1

Počet žiakov: 11

Počet pedagogických zamestnancov:  2

Riaditeľ školy: Mgr. Alica Michalková

Telefónny kontakt: 0917 205 092

e-mail:  zssdiakovce@gmail.com

 

Názov školy: Základná škola Neded  964, 925 85

 

Školský rok:  2016/2017

Počet tried:  3

Počet žiakov: 30

Počet pedagogických zamestnancov:  4

Riaditeľ školy: PaedDr. Helena Horňáková

Telefónny kontakt: 031/ 779 4116

e-mail:  zssneded@centrum.sk, helehornak@gmail.com

Webové sídlo: www.zssneded.edupage.org

 

 

 

 

Názov školy: Základná škola Žihárec 2, 925 83

 

Školský rok:  2016/2017

Počet tried:  2

Počet žiakov: 18

Počet pedagogických zamestnancov:  3

Riaditeľ školy: Mgr. Libuša Šlahorová

Telefónny kontakt: 031/ 779 8506

e-mail:  libusa.slahorova1953@gmail.com

 

Názov školy: Základná škola s VJM – Alapiskola Kráľová nad Váhom,

                       Hlavná 72, 925 91

Školský rok:  2016/2017

Počet tried:  2

Počet žiakov: 19

Počet pedagogických zamestnancov:  3

Riaditeľ školy: Mgr. Sidónia Tamásová

Telefónny kontakt: 031/ 771 3138

e-mail:  zs.mad.kralova@centrum.sk

 

 

Názov školy: Základná umelecká škola Močenok, Školská 1697, 951 31 Močenok

 

Školský rok :  2016/2017

Počet tried :  10

Počet žiakov : 131

Počet pedagogických zamestnancov :  9

Riaditeľ školy : Mgr. Tomáš Obola

Telefónny kontakt: 0907 224 257

e-mail :  mocenok.zus@gmail.com