Domov   >  Ďalšie zaujímavosti
publikované: 30.01.2018 - 11:02  //  aktualizácia: 30.01.2018 - 11:02  //  zobrazené: 87

Lokálne v prospech spolupráce národov

oncom uplynulého roka bola doručená mestu Šaľa informácia o projekte „Lokálne v prospech spolupráce národov“, ktorý realizuje poľské mesto Leszno s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí. Jeho cieľom je spoznávanie potrieb obyvateľstva Leszna ohľadom budúcich zahraničných kontaktov, rovnako ako otvorenie mesta Leszna voči kontaktom so štátmi Vyšehradskej skupiny. V tejto súvislosti ponúklo mesto Leszno nášmu mestu Šaľa nadviazanie spolupráce, avšak vzhľadom k tomu, že Šaľa už vyše 15 rokov aktívne spolupracuje s mestom Końskie v Poľsku, nehľadáme ďalšie oficiálne partnerské mesto v Poľsku. Napriek tomu, nebudeme brániť našim organizáciám v nadviazaní prípadných kontaktov s organizáciami z tretieho sektora v meste Leszno. Ponuku mimovládnych organizácií mesta Leszno, ktoré spolupracovali na vyššie uvedenom projekte a hľadajú partnerské organizácie v zahraničí v rámci V4, sme zaslali do príslušných odborných komisií ( kultúry a cestovného ruchu, mládeže a športu, školstva) pri Mestskom zastupiteľstve v Šali a zároveň sme ju aj zverejnili na webovej stránke mesta. V danej ponuke na spoluprácu sa nachádza pri každej organizácii príslušný kontakt. V prípade záujmu sa môžu jednotlivé organizácie kontaktovať priamo s danými subjektami.

Prílohy

Príloha

(pdf - 3.3 MB)